Samenvatting

  • In een selectie kun je eenvoudig records groeperen uit een entiteit in Collectiebeheer.
  • Aangemaakte selecties zijn niet direct voor iedereen zichtbaar. 
  • De beheerder kan in het Gebruikersbeheer de selectierechten aanpassen.

Wat is een selectie?

Een selectie is een verzameling van records uit een entiteit in collectiebeheer. Hiermee kun je je records eenvoudig groeperen, zodat je ze later kunt vinden en gebruiken. Je kunt een record aan meerdere selecties toevoegen, maar het is niet mogelijk om een selectie te maken met records uit verschillende entiteiten.


De zichtbaarheid van een selectie

Een selectie kan zichtbaar zijn voor alle gebruikers, een of meerdere rollen of een of meerdere specifieke gebruikers. Je vindt de selecties onder de entiteit waar ze bij horen. Aangemaakte selecties zijn niet direct voor iedereen zichtbaar. In eerste instantie zijn deze enkel zichtbaar voor degenen met dezelfde rol als de persoon die de selectie heeft aangemaakt. De beheerder kan in het Gebruikersbeheer de selectierechten aanpassenZie je niet alle selecties die je wil zien? Spreek dan met je beheerder af dat hij/zij je rechten uitbreidt.